התקנת סוכך דגם Livona Minimax במידה מיוחדת אורך 240 פתיחה 350 יבוא קומפלט מגרמניה