התקנת פרגולה חשמלית תלויה בחיפה במידה 350×550 עם תיאורת לד ודימר