התקנת פרגולה חשמלית בחדרה קומה 7 במידות 800 על 350