התקנת סוכך דגם הרקולס במידות 450 אורך עומק 350 ושימשיה רגל אמצע מאיטליה מידה 3×4