התקנת סוכך דגם הרקולס במידות 4.00 מטר אורך עומק 2.50 מטר בחיפה