התקנת פרגולה חשמלית במידות 11.5 אורך 3.5 עומק בנצרת