התקנת סוכך זרועות דגם OPAL יבוא קומפלט מגרמניה במידה 400×1000 בקומה 11 במודיעין והתקנת סוכך זרועות דגם CASSITA יבוא קומפלט מגרמניה במידה 300×400