התקנת פרגולה חשמלית נאספת במידה 45×550 עם סוכך מסך zip במידה 240×550 בחיפה