התקנת סוכך זרועות חשמלי דגם SEMINA LIFE יבוא קומפלט מגרמניה במידה 4.00×6.00