התקנת סוכך זרועות חשמלי דגם SEMINA יבוא קומפלט מגרמניה במידה 3.00×7.00 בעין השופט