התקנת סוכך זרועות חשמלי דגם CASSITA יבוא קומפלט מגרמניה במידה 3.00 ×5.00 בסוללים‎‎