התקנת סוכך זרועות דגם CASSITA יבוא קופלט מגרמניה במידה 4.00×3.00 בקרית מוצקין