התקנת פרגולה חשמלית תלויה במרפסת בנהריה מותאם עפ המרפסת וצרכי הלקוח במידות 1200 על 400