התקנת פרגולה חשמלית במידה 4.00×3.00 עם תיאורת לד ודימר וסוכך מסך zip יבוא קומפלט מאיטליה במידה 4.00×2.5‎