גגון קירוי בהתאמה אישית כולל פינויים לקיר לא שטוח גודל 800 זרוע יציאה 127. להגנה מגשם ומשמש