סגירת מרפסת לחורף ולקיץ בנהריה על ידי התקנת סוככי מסך קסטה מלאה עם בד סולטיס להשתקפות החוצה