התקנת סוכך מסך zip יבוא קומפלט מגרמניה במידה 250×600 בקומה 7 בתל אביב