התקנת סוכך מסך ZIP יבוא קומפלט מבלגיה במידות 270×270 בקומה 20 בתל אביב