התקנת 4 סוככי זרועות חשמליים מדגם SEMINA LIFE בתל אביב יבוא קומפלט מגרמניה בשתי מרפסות